Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
Mục Tiêu Chất Lượng
Lãnh đạo và tập thể CBCNV  NHẬT MINH C&E  cam kết, thỏa mãn bạn hàng theo 5 mục tiêu chính:
- Chất lượng ổn định
- Bàn giao công trình đúng hạn
- Dịch vụ hoàn thiện
- Cải tiến thường xuyên
- Cạnh tranh hiệu quả
Hệ thống quản lý chất lượng
Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP – Enterprise Resource Planning) giúp nâng cao năng suất tổng thể và làm đòn bẩy quản lý chất lượng, cụ thể:
- Sắp xếp chuỗi cung ứng từ thu mua, quy trình đặt mua hàng từ bạn hàng, sản xuất và tồn kho.
- Hoàn thành công việc đúng thời hạn với sự giám sát tốt hơn.
- Cải thiện dịch vụ khách hàng khi đưa ra quyết định nhanh chóng bằng báo cáo và phân tích dễ sử dụng.
- Kiểm soát được nguồn tài nguyên, dòng tiền và kế toán.
ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng
Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với TCVN ISO 9001:2015, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với phương châm: “Chất lượng, kịp thời, hiệu quả”.
- Các sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu cao về kinh tế - kỹ thuật, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật hiện hành. Thỏa mãn mọi yêu cầu và mong đợi của khách hàng.
Quản trị rủi ro
Kế hoạch dự phòng, đảm bảo sản xuất nhằm đề phòng, ứng phó, khôi phục hoạt động trước các sự kiện xảy ra ngoài dự kiến hoặc bất khả kháng để đảm bảo việc giao hàng cho bạn hàng.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét