Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Giới thiệu Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng Nhật Minh (NHATMINH C&E)

Công ty cổ phần xây dựng và năng lượng Nhật Minh (NHATMINH C&E)  là một doanh nghiệp hoạt động theo luật pháp Việt Nam, được thành lập từ năm 2016 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201697980  do Sở kế hoạch đầu tư Khánh Hòa cấp lần đầu vào ngày 07/07/2016.Các lĩnh vực hoạt động chính của NHATMINH C&E bao gồm:

-       Công tác Tư vấn kỹ thuật cho các dự án nhà máy Thủy điện

­ Lập quy hoạch các nhà máy thủy điện (như quy hoạch; hiệu chỉnh bổ sung qui hoạch bậc thang thủy điện trên dòng sông, đoạn sông hoặc hệ thống sông); ­
Thiết kế các dự án thủy điện có quy mô đến 30 MW bao gồm các giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Lập dự án đầu tư – thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, tổng dự toán, lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu phần xây dựng và thiết bị; ­
Thẩm định thiết kế các dự án thủy điện; ­ Tư vấn giám sát thi công và quản lý xây dựng các dự án thủy điện. ­ Điều tra và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, lập phương án đền bù và tái định cư các dự án thủy điện;

-     Công tác Tư vấn cho các dự án Thủy lợi

Lập DAĐT – TKCS, Thiết kế BVTC các hạng mục cống lộ thiên, hồ chứa nước, đập dâng, đập tràn, cống ngầm.
Lập DAĐT – TKCS, Thiết kế BVTC các công trình đê, kè, quy hoạch các hệ thống tưới, tiêu nước.
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; ­
Thẩm định thiết kế các công trình thủy lợi; ­
Tư vấn giám sát, Tư vấn quản lý dự án.

-       Công tác Tư vấn cho các dự án Giao thông

Lập DAĐT – TKCS, Thiết kế BVTC các công trình giao thông : Đường nông thôn, đường miền núi, cầu qua sông, hầm giao thông.
­ Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; ­
Thẩm định thiết kế các công trình giao thông;

-       Công tác Tư vấn cho các công trình dân dụng

Thiết kế ý tưởng kiến trúc; ­
Hiệu chỉnh qui hoạch; ­
Thiết kế nền móng, kết cấu, hạ tầng, kiến trúc các giai đoạn DAĐT – TKCS và thiết kế BVTC. ­
Thẩm định thiết kế các công trình dân dụng;

-       Công tác thi công công trình

Xây dựng các nhà máy thủy điện, các công trình lưới điện ­
Xây dựng các công trình thủy lợi như: cầu, cảng, cống lộ thiên, hồ chứa nước, đập dâng, đập tràn, cống ngầm, đê bao, kè, …
Đào, nạo vét cải tạo kênh mương ­ Xây dựng đường giao thông, đường cao tốc, cầu giao thông.
­ Xây dựng các công trình dân dụng, khu công nghiệp.

Trụ sở công ty :

 Địa chỉ: Số 02 – An Phú Gia - Đường P1 – Phú Nông – P. vĩnh Ngọc – TP.Nha Trang –T. Khánh Hòa. ­
Điện thoại: 02586.287399 ­
Địa chỉ email: nhatminh.jsc@gmail.com ­

Giấy ĐKKD số 4201697980 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 07/7/2016;
­ Tài khoản: 102010002604462 - Ngân hàng CPTM Công thương Việt Nam – Chi nhánh Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201697980

0 nhận xét:

Đăng nhận xét