Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 139/2017/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG


Thông Tư 03/2018/TT-BXD Hướng dẫn nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét