Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

Liên danh liên kết

Nhằm tăng thêm sức mạnh tổng hợp, Công ty đã liên danh, liên kết với các Công ty khác nhằm nâng cao chất lượng Tư vấn cho khách hàng. Cụ thể là các Công ty sau :Liên danh :

(1) Công ty Cổ phần xây dựng Phú Minh.

(2) Công ty CPXD HT Việt Hưng.

(3) Công ty Cổ phần xây lắp điện Đức Bảo Kon Tum

0 nhận xét:

Đăng nhận xét