Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2019

Văn hóa ứng xử - Giá trị cốt lõi trong văn hóa NHẬT MINH C&E


1. Chất lượng – Tín nhiệm
Chất lượng – Tín nhiệm là giá trị được NHẬT MINH C&E tôn vinh với mục tiêu xây dựng niềm tin, sự tín nhiệm bằng chất lượng sản phẩm và chất lượng các dịch vụ, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm của CBCNV. Công ty cam kết với mọi đối tác và khách hàng luôn đảm bảo chất lượng đúng hạn là mục tiêu hàng đầu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Tận tâm – Trí tuệ
NHẬT MINH C&E mong muốn và quyết tâm xây dựng phong cách điển hình của cán bộ công nhân viên (CBCNV) là tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc và đối với cộng đồng xã hội. Các thành viên trong Công ty luôn cống hiến sức lực và trí tuệ để giải quyết công việc có hiệu quả, hết lòng phục vụ để đem lại sự hài lòng cho đối tác, cho khách hàng và vì hạnh phúc cộng đồng xã hội.

3. Hợp tác – Chia sẻ
NHẬT MINH C&E có nhiệm vụ tư vấn, thiết kế, xây dựng các công trình điện, xây dựng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân trên cả nước. Do đó, Công ty coi trọng sự hợp tác, hài hòa, hiệu quả; sự thông cảm chia sẻ của chính quyền và nhân dân địa phương, của đối tác, khách hàng và của chính nội bộ đội ngũ CBCNV. Tôn vinh những giá trị này với mong muốn mọi đối tượng có liên quan luôn hợp tác trên tinh thần trung thực, công bằng, sẵn sàng chia sẻ, gắn bó chặt chẽ để giải quyết mọi vấn đề, cùng nhau phát triển, cùng nhau hành động vì sự tiến bộ của xã hội và quyền lợi của các đối tác.

4. Sáng tạo – Hiệu quả
Chủ động sáng tạo là đòn bẩy phát triển của NHATMINHCE. Do vậy Công ty mong muốn và quyết tâm xây dựng một môi trường thuận lợi để mọi người phát huy được sức sáng tạo, cống hiến tài năng, thường xuyên đổi mới công nghệ, quy trình quản lý để đem lại hiệu quả cao nhất, đưa Công ty phát triển đi lên một cách bền vững, toàn diện.
Thường xuyên quan tâm và tích cực đẩy mạnh đầu tư cho các lĩnh vực ứng dụng công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; khuyến khích đội ngũ CBCNV trực tiếp sản xuất hăng say nghiên cứu, đề xuất cải tiến công nghệ sản xuất và tích cực ứng dụng công nghệ mới vào lao động sản xuất để đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và nắm bắt được nhiều cơ hội kinh doanh mới.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét